Kwaliteitszorg

Wij zien veilig, gezond en prettig werken als een belangrijke voorwaarde voor het bestaan van onze organisatie. Dit geldt zowel voor het eigen personeel als voor het personeel van onze onderaannemers. Wij dragen zorg dat het werk efficiënt, conform de eisen van de opdrachtgever en de geldende normen en voorschriften wordt uitgevoerd.

Het werk wordt gedaan door ervaren en geschoold personeel. Om aan deze doelstellingen te voldoen hebben wij een kwaliteitssysteem opgezet. Dit systeem voldoet aan de eisen van NEN en ISO 9001:2000 en het CKB (certificaat Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijf).
Naast het zojuist genoemde kwaliteitssysteem voldoen wij ook aan de eisen van VCA**. Hiermee willen wij de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers waarborgen en daarnaast rekening houden met de gevolgen voor het milieu.

Daarnaast hebben wij het certificaat SIKB 7000, protocol 7004, voor de uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden. Met dit certificaat kunnen wij de kwaliteit van de uitvoering van landbodemsanering waarborgen. Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. Het is een van de maatregelen om het bodembeheer in Nederland te verbeteren. Wij zijn naar aanleiding van het behaalde certificaat door Bodem+ erkend om bodemsanering uit te voeren.

Plaisier ziet het als zijn maatschappelijke plicht om verantwoord met de wereld om te gaan. Eén van de doelstellingen die hierbij horen is het beperken van de CO2 uitstoot.

Documenten

ISO 9001 CKB erkend VCA**